Ventilatie metingen

De lucht in een woning raakt snel vervuild. Door ademhaling van mensen wordt zuurstof omgezet in koolstof. Door het koken en bakken van gerechten, door het wassen van kleding en door het douchen en baden komt er veel vocht in de lucht. Uit bouwmaterialen, de ondergrond en de inrichting komen straling, gassen en micro-organismen vrij. De verontreinigde lucht moet worden afgevoerd en worden vervangen door verse lucht.Het voorkómen van vocht in uw woning is erg belangrijk. Want vocht in uw woning veroorzaakt een heleboel klachten. Onvoldoende ventilatie veroorzaakt schimmels en huisstofmijt en kan leiden tot gezondheidsklachten, zoals benauwdheid, hoesten, vermoeidheid, hoofdpijn, uitdroging of chronische verkoudheid. Het zorgt ook voor meer last van astma en allergieën. Verder is de kans op een koolmonoxidevergiftiging groter in een slecht geventileerde ruimte. Door goed te ventileren zorgt u voor gezonde en droge lucht in uw woning en voorkomt u schimmels en bacteriën. Het afvoeren van vocht en aanvoeren van schone lucht is belangrijk voor uw gezondheid.

diff01     diff02  DIFF Automatic luchtdebietmeter met nuldrukcompensatie

Voor een gezond leefklimaat in een woning is het daarom noodzakelijk continu te ventileren. Een woning heeft daarom een voorziening voor luchtverversing en een voorziening voor het zo snel mogelijk afvoeren van sterk verontreinigde lucht (spuien). Daar zijn diverse mogelijkheden voor. Natuurlijke toevoer/mechanische afvoer: verse lucht wordt toegevoerd via roosters in de gevels van woon- en slaapkamers en de gebruikte lucht wordt met een ventilator afgevoerd via afzuigingskanalen in keuken, toilet en badkamer. Steeds vaker worden zelfsturende roosters en sturing met CO2-sensoren toegepast. Mechanische toevoer en afvoer (gebalanceerde ventilatie): verse lucht wordt via een ventilatie-unit toegevoerd en weer afgevoerd. Meestal wordt de ventilatie-unit gekoppeld aan een warmteterugwin-unit (WTW). Een WTW warmt koude lucht van buiten op met warmte afkomstig uit de afgevoerde lucht.

Bureau Bouwcontrole kan voor u controleren of de ventielen in uw woning of bouwwerk correct zijn ingeregeld. Wij doen dit met een DIFF Automatic luchtdebietmeter met nuldrukcompensatie conform de Bouwbesluit normen NEN1087/8087. Inclusief flowrichting en temperatuurmeting.

De DIFF Automatic kan gebruikt worden voor het inregelen en controleren van luchttoe- en afvoerventielen en roosters in de woningbouw en utiliteit (bijvoorbeeld wtw-systemen)  Met de DIFF kunnen we een compenserende meting uitvoeren zoals vermeld in het Bouwbesluit, NEN 1087 en NEN 8087. De meter wordt ook aanbevolen in de ISSO publicaties -61, -62, -63 en BRL 6000-10 en -8010.